Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 07/04/2016
Số lượt xem: 6673
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và xếp loại Người quản lý đối với các Doanh nghiệp Nhà nước (sau đây gọi là Doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Gửi góp ý cho dự thảo
QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha