Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
Góp ý dự thảo thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán thuế hải quan, dự trữ, chứng khoán
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 26/01/2016
Số lượt xem: 7524
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý dự thảo thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán thuế hải quan, dự trữ, chứng khoán
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha