Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
Lĩnh vực thống kê: Luật
Cơ quan soạn thảo: Chính phủ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 20/08/2015
Số lượt xem: 9439
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha