Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
Lấy ý kiến về dự thảo TTLT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Tài chính ở địa phương
Lĩnh vực thống kê: Tài chính & Ngân sách
Cơ quan soạn thảo: Bộ Tài Chính
Ủy ban thẩm tra: Ủy ban tài chính,ngân sách
Ngày xuất bản: 01/07/2015
Số lượt xem: 10764
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến về dự thảo TTLT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Tài chính ở địa phương
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha