Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
4321/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (lần 2).
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 14/11/2019
Số lượt xem: 36
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
4321/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (lần 2).
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha