Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
4432/STC-QLGCS đôn đốc có ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (Lần 2).
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 14/11/2019
Số lượt xem: 32
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
4432/STC-QLGCS đôn đốc có ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (Lần 2).
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha