Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
4048/STC-TCHCSN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 23/10/2019
Số lượt xem: 35
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
4048/STC-TCHCSN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha