Tài liệu Tài liệu

351/TC-QĐ-CĐKT Về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp