Công đoàn sở Công đoàn sở

Nghĩa tình đồng nghiệp

     Phát huy truyền thống của Sở Tài chính qua các thời kỳ về tình đoàn kết, "tương thân tương ái", giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn.

     Ngày 07/02/2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã vận động toàn thể lãnh đạo cơ quan, công chức, người lao động thuộc Sở tham gia ủng hộ Chị Lê Thị Đông Tiết – Nguyên Phó CVP Sở Tài chínhbị bệnh hiểm nghèo,đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu Thành phố HCM nhằm giúp gia đình Chị Tiết giảm bớt một phần chi phí trong quá trình điều trị bệnh.

     Cuộc vận động đã được toàn thể lãnh đạo cơ quan, công chức, người lao động đang công tác tại Sở và công chức thuộc Sở đã chuyển công tác sang cơ quan khác hoặc đã nghỉ hưu tham gia ủng hộ (77 cá nhân), với số tiền ủng hộ là 36.700.000 đồng (Ba mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)và đã trao cho gia đình Chị Tiết.

      Cảm kích trước nghĩa cử tốt đẹp của CBCC thuộc Sở Tài chính. Thay mặt gia đình, Chị Lê Thị Đông Tiết đã có lời cảm ơn sâu sắc đếncủa toàn thể lãnh đạo cơ quan, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính.

      Tinh thần "tương thân, tương ái", giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, là truyền thống tốt đẹp của Sở Tài chính qua các thời kỳ. Với mỗi công chức, người lao động thì Sở Tài chính được xem như là ngôi nhà "thứ hai" để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần ấy cần được tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa./.