Thông tin Thông tin

chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính năm 2016
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014
49/TB-STC Thông báo về kết quả phúc khảo thi tuyển công chức hành chính của Sở Tài chính năm 2014