Tuyển dụng Tuyển dụng

Tuyển dụng
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính năm 2016
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014
49/TB-STC Thông báo về kết quả phúc khảo thi tuyển công chức hành chính của Sở Tài chính năm 2014
Thông báo ôn thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 08/07/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu