Kết quả xử lý đường dây nóng Kết quả xử lý đường dây nóng

3074/STC-TCHCSN v/v trả lời thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ