Kết quả xử lý đường dây nóng Kết quả xử lý đường dây nóng

2577/STC-TTr V/v: xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh