Tuyển dụng Tuyển dụng

58/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016