Tuyển dụng Tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014

      Thực hiện quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính 2014 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

     Căn cứ kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của Sở Tài chính. Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính Sở Tài chính năm 2014 thông báo:

     1. Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính (biểu tổng hợp đính kèm)

     2. Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo:
        - Thời gian: từ ngày 17/04/2015 đến ngày 03/5/2015 (Mẫu đơn phúc khảo đính kèm).
        - Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Sở Tài chính; Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
        Ghi chú: Hội đồng tuyển dụng Sở Tài chính không giải quyết đối với đơn phúc khảo sau thời gian quy định trên (tính theo ngày đơn phúc khảo đến bộ phận văn thư của Sở Tài chính, nơi thí sinh dự tuyển) Và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax.