Tuyển dụng Tuyển dụng

Thông báo kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 tại Sở Tài chính

     Ngày 04/11/2014, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 230/TB-STC về kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 tại Sở Tài chính.

     Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Trong giờ làm việc từ ngày 06/11/2014 đến hết ngày 06/12/2014 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

     Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  Địa chỉ: Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Điện thoại số 064.3852380.- Thông báo số 230/TB-STC của Sở Tài chính ngày 04 tháng 11 năm 2014 (xem chi tiết tại đây)

- Danh sách nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 của Sở Tài chính (xem chi tiết tại đây)