Thông tin Thông tin

Tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính năm 2016
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014