Thông tin Thông tin

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 02/YC-PC02-Đ4 ngày 15/3/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính năm 2016