Cải cách hành chính Cải cách hành chính

1001/STC-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu