GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

  1. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  2. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  4. Công ty TNHH MTV XSKT & KDTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu