Bình ổn giá sữa Bình ổn giá sữa

1831/STC-QLGCS Thực hiện giá bán lẻ tối đa và triển khai thực hiện đăng ký giá bán lẻ đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Biểu mẫu đăng ký giá