Bình ổn giá sữa Bình ổn giá sữa

1467/QĐ-UBND Quyết định Về ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bán lẻ đối với sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu